Connect with us

Hi, what are you looking for?

Despre AZIR

Asociația Ziariștilor Independenți din România (AZIR), filiala românească a Asociației Jurnaliștilor Europeni (AEJ), cu sediul la Bruxelles, organizează periodic dezbateri și întâlniri ce ridică probleme legate de statutul jurnalistului, de libertatea presei și de rolul mass-media. De asemenea, are în derulare proiecte culturale și de cercetare, cu vizibilitate atât pe plan național, cât și internațional.

Asociația, fără scop lucrativ, reunește jurnaliști convinși de necesitatea apărării statutului presei de a patra putere în stat, libertatea de informare și de expresie, independența jurnalistului.

Obiectivul AZIR îl reprezintă aprofundarea problemelor pe care le pune integrarea României în UE și conștientizarea opiniei publice în legătură cu activitățile instituțiilor europene, facilitarea accesului la surse de informare europene, stabilirea de contacte cu jurnaliști din UE, schimburi de experiență, participări la colocvii și conferințe, precum și informarea constantă a publicului în legătură cu eventualele dificultăți întâmpinate de jurnaliști în exercitarea liberă a profesiei.

În acest scop, AZIR organizează dezbateri, întâlniri, congrese naționale și internaționale, susține inițiativele din diferite țări europene în scopul formărilor jurnaliștilor și discutării de probleme de interes comun, elaborează și publică documente și studii cu rol informativ în vederea facilitării comunicării între cetățeni, mass-media și reprezentanții unor instituții oficiale.

Author

Copyright © 2022 AZIR